facebook tracking

Rekrytering

Att rekrytera digitala talanger kan vara utmanande. Det är svårt att bedöma specialistkompetens och tidskrävande att hitta rätt matchning. Låt oss hjälpa dig!

Vi tar hand om hela rekryteringsprocessen för att hitta er nästa digitala talang. Från kartläggning av behov, rollbeskrivning och granskning av ansökningar till intervjuer, arbetstest, kompetensbedömning och signering.

Vi är i grunden digitala marknadsförare och 30 digitala specialister i ryggen kan vi kvalitetssäkra kompetensen på kandidaterna.

Varför ta hjälp av oss?

Vi själva är digitala marknadsförare i grunden, och kan därför hjälpa dig att kartlägga ditt kompetensbehov och matcha det med digitala talanger. 

 • Branschnätverk

  Vi kommer från branschen och har kontakter och nätverk som ingen rekryterare kan jämföra sig med.

 • Kompetenssäkring

  Vi är digitala marknadsförare och kan bedöma digital specialistkompetens. På riktigt!

 • Intensivutbildning

  Vi erbjuder talangerna en intensivutbildning i egen regi ledd av marknadens bästa digitala specialister.

 • Mentorprogram

  Vi erbjuder digitala specialister som mentorer till talangerna vilket ger tillgång till Anegys digitala spetskompetens.

Låt oss hitta din nästa digitala stjärna!

Så här rekryterar vi

Nyckeln till en lyckad rekrytering ligger i en snabb och agil process samt nära samarbete mellan dig som kund och oss som rekryterare. Det är hög konkurrens om digitala talanger och därför är en snabb process viktigt för att inte tappa lovande kandidater längs vägen.

1. Behovsworkshop

Startskottet är en workshop där ditt behov kartläggs. Vi hjälper dig att planera och utveckla teamuppbyggnad, rollbeskrivning, arbetsuppgifter, personlighetsprofil, utbildnings-, erfarenhets- och kompetenskrav med mera.

2. Annonsering och sök

Baserat på behov och önskemål tas platsannons fram i nära samarbete med er för att gå i linje med er varumärkesprofil och er emoplyer branding.

Annonsen sprids på digitala plattformar samt vårt breda nätverk i branschen. Våra rekryterare söker fram matchande kandidater från branschen och når även dem som inte aktivt söker nya utmaningar.

3. CV-granskning och förstaintervjuer

Vi granskar ansökningar löpande och kallar till förstaintervjuer snabbt när matchande kandidater kommer in.

Förstaintervjun utgörs av en speedintervju där syftet är att påbörja bedömningen av kandidaten och hur väl hen matchar kravprofilen.

4. Uppföljningsintervjuer och kompetenstester

De kandidater som matchar profilen kallas till en eller två uppföljande intervjuer där vi går in närmare på personliga drivkrafter och kompetens. Här medverkar digitala specialister i bedömningen för att säkerställa att kandidaten kan området på riktigt.

I samtliga processer genomförs även skräddarsydda kompetenstester i caseformat för att säkra att kandidaten kan praktisera sin teoretiska kompetens.

5. Kandidatpresentation

De kandidater som matchar kravprofilen och bäst klarat kompetenstesterna skickas över till dig och du avgör vilka du vill träffa och vilka du vill ta vidare i processen.

6. Referenstagning

För de kandidater du vill ta vidare i processen brukar vi kontrollera referenser.

Här ställer vi frågor baserat på vår bedömning av kandidaten för att ge extra säkerhet i bedömningen.

7. Signering

Slutligen stöttar vi er med rådgivning vid förhandling och signering, och följer upp så ni känner er nöjda med rekryteringen.

8. Onboarding

Vi erbjuder stöd och skräddarsydd utbildning till kandidaterna för att ge bästa möjliga förutsättning för dem att göra ett bra jobb och för dig att nå bra resultat.

Garanti

Vi vill att du ska känna dig trygg i oss som din rekryteringspartner och erbjuder därför 180 dagars dubbelsidig garanti.


Om talangen av någon anledning inte arbetar kvar hos dig efter 180 dagar, så hjälper vi dig med en ny ersättningsrekrytering.

Låt oss hitta din nästa digitala stjärna!

Artillerigatan 42
114 45 Stockholm Vägbeskrivning info@anegytalents.se 0704 37 07 34

Göteborg


411 03 Gothenburg Vägbeskrivning

Malmö


211 36 Malmö Vägbeskrivning

Jobbar du redan på Anegy Digital Talents?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!