facebook tracking

Hyrrekrytering

Rekrytering är ett stort steg. Att veta hur det skulle vara med en viss kompetens och en viss person i teamet är svårt. Med en Hyrrekrytering kan du testa hur det fungerar innan du rekryterar!

Hyrrekrytering är ett alternativ till rekrytering. Intentionen är att du ska utöka ditt team med rätt person och rätt kompetens. Skillnaden är att du får möjlighet att testa personen i din miljö i 6 månader innan du rekryterar hen permanent samt möjlighet att se vilket resultat du får av att ha kompetensen internt.

När testperioden närmar sig sitt slut utvärderar du resultatet. Är du nöjd så kan du rekrytera över personen permanent. Om inte så kan vi hjälpa dig att hitta en annan kandidat.

Låt oss hitta din nästa digitala stjärna!

Varför ta hjälp av oss?

Vi själva är digitala marknadsförare i grunden, och kan därför hjälpa dig att kartlägga ditt kompetensbehov och matcha det med digitala talanger. 

 • Branschnätverk

  Vi kommer från branschen och har kontakter och nätverk som ingen rekryterare kan jämföra sig med.

 • Kompetenssäkring

  Vi är digitala marknadsförare och kan bedöma digital specialistkompetens. På riktigt!

 • Intensivutbildning

  Vi erbjuder talangerna en intensivutbildning i egen regi ledd av marknadens bästa digitala specialister.

 • Mentorprogram

  Vi erbjuder digitala specialister som mentorer till talangerna vilket ger tillgång till Anegys digitala spetskompetens.

Låt oss hitta din nästa digitala stjärna!

Så fungerar det

1. Behovsworkshop

Startskottet är en workshop där ditt behov kartläggs. Vi hjälper dig att planera och utveckla teamuppbyggnad, rollbeskrivning, arbetsuppgifter, personlighetsprofil, utbildnings-, erfarenhets- och kompetenskrav med mera.

2. Rekryteringsprocess

Därefter hittas och rekryteras en kandidat som matchar kravprofilen enligt samma process som under en normal rekrytering. 

Läs mer om rekryteringsprocessen här.

3. Signering

När vi har hittat en kandidat som ni känner er nöjda med skriver vi ett anställningsavtal med kandidaten. 

4. Intensivutbildning

För att ge bästa möjliga förutsättningar för personen och för lyckat resultat genomför vi en intensivutbildning inom digital marknadsföring. 

Anegy Digital Bootcamp är en en veckas intensivutbildning som säkerställer en god generalistkompetens inom digital strategi, digital analys och digital marknadsföring.

5. Onboarding

Efter utbildning planerar och genomför vi en onboarding tillsammans. Personen introduceras till sin nya arbetsplats och sina nya kollegor. 

Du introduceras även till den allokerade mentorn från vårt team av digitala specialistkonsulter. 

6. Support och coaching

Under 6-månadersperioden får du och konsulten coaching och support från vårt moderbolags 25 specialistkonsuler. 

7. Överrektytering

I slutet av testperioden utvärderas resultatet och du ha möjlighet att rekrytera konsulten permanent och på så sätt bygga vidare på det momentum som skapats under halvåret. 

Låt oss hitta din nästa digitala stjärna!

Artillerigatan 42
114 45 Stockholm Vägbeskrivning info@anegytalents.se 0704 37 07 34

Göteborg


411 03 Gothenburg Vägbeskrivning

Malmö


211 36 Malmö Vägbeskrivning

Jobbar du redan på Anegy Digital Talents?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!